Verkstedvask Nr. 1 Marcus kjemi Fat 200 ltr

 
Enhet FAT
Produktnr. 10792

VERKSTEDVASK er et alkalisk vaskemiddel.
sterkt fettløsende, og spesielt godt egnet til å fjerne vanskelig
smuss, som fastbrent fett og oljer som har satt seg fast i underlaget.

VERKSTEDVASK brukes til å rense gravemaskiner, tungt utstyr, gulv i verkstedhaller, flater som skal males, deler kan vaskes før reparasjon o.l. meget godt egnet til bruk som høytrykksvaskemiddel.
Tynningsforhold: Tynnes normalt med 10 - 100 deler vann. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter fastbrent i underlaget. Mye og gammel smuss krever også
sterke oppløsninger. I gulvvaskemaskiner benyttes det en bruksoppløsning på 3-5% vaskemiddel.
Øket temperatur på vaskemidlet vil gi bedre vaskeresultat. Ved høyere temperatur smelter f.eks. fett som skal fjernes og det fjernes da i flytende tilstand.
Forsåpningsprosessen som
er en del av vaskeprosessen vil også gå raskere ved høyere temperatur, men NB: underlaget blir også lettere angrepet ved høyere temperatur og/eller sterkere konsentrasjon. Sterke oppløsninger kan derfor matte olje-og alkydmalinger. Nedmattingen avtar med fortynningenUnderlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddeloppløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.
Reaksjonstid: ca. 1-2 min.
Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

FAT A` 200 LTR

Link til HMS datablad: https://admin.mekke.no/data/downloads/2742/VerkstedvaskNr.1-170610.pdf